Terapi

Jeg laver individuel terapi på ugentlig basis (eller efter behov). Min terapeutiske tilgang er psykodynamisk, det betyder at terapien er samtalebaseret og at jeg tager udgangspunkt i dine drømme, følelser og tanker, for at vi i fællesskab kan få afdækket og bearbejdet problemets årsag.

Psykodynamisk psykoterapi kan være svaret, hvis du ofte oplever at livet føles svært, at du føler dig forkert og værdiløs, eller hvis du ofte føler at du ikke hører til (f.eks. i dit forhold, eller i din familie, vennekreds eller arbejdsplads). Nedtrykthed, skyldfølelse, skam, frustration, vrede, frygt og jalousi er helt naturlige følelser i disse situationer, og du er ikke forkert fordi du oplever dem. De svære følelser kan være ubehagelige at være i, og derfor kan vi have tendens til at undgå dem, men de kan også indeholde vigtige budskaber, som vi skal tage os tid til at forstå. Undgåelse af svære følelser, over længere tid, er forbundet med et øget niveau af angst, stress og depression. I vores arbejde vil jeg forsøge at hjælpe dig med at forstå budskabet i dine følelser.

Psykodynamisk psykoterapi kan derigennem hjælpe dig til bedre at kunne forholde dig til den du er, og din historie, eller til at finde ud af hvor du vil hen. Men psykodynamisk psykoterapi kan også være en hjælp i tilfælde af, at du har svært ved at sætte ord på hvad du egentlig føler, eller hvis du ikke forstår hvorfor det så ofte går skævt imellem dig og dine nærmeste.

terapilokalet
foto: Christine Rytter